CCIS (25th Batch) समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा जु.प्र.अ.,प्र.ह तथा प्र.ज हरुका लागी २०७६।०२।२० गते देखि १७ कार्य दिने Crime and Criminal Information System बिषयक २५ औं  समुहको तालिम संचालन भई मिति २०७६।०३।१२ गते समापन भएको, यस तालिममा सबै जना प्रशिक्षार्थीहरु सफलतापुर्वक उतिर्ण भएको ।