प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रहरी पोशाक
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

color-docks.png

कलर डक्स

कलर डक्स

ct-curd.png

सिठ्ठी कर्ड

सिठ्ठी कर्ड

arm-badges.png

आर्म व्याज

आर्म व्याज

ribbon.png

तक्माको रिबन

तक्माको रिबन

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

color-docks.png

कलर डक्स

कलर डक्स

arm-badges.png

आर्म ब्याज

आर्म ब्याज

ribbon.png

तक्मा रिबन

तक्मा रिबन

aiguillette.png

एग्वीलेट

एग्वीलेट

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

color-docks.png

कलर डक्स

कलर डक्स

arm-badges.png

आर्म ब्याज

आर्म ब्याज

aiguillette.png

एग्वीलेट

एग्वीलेट

manpadwi.png

पट्टा सहितको मानपदवी र अंलकार पदकहरु

मानपदवी र अंलकार पदकहरु

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

4colordoc.png

कलर डक्स

कलर डक्स

4aguillette.png

एग्वीलेट

एग्वीलेट

4manpadwi.png

पट्टा सहितको मानपदवी र अंलकार पदकहरु

मानपदवी र अंलकार पदकहरु

DMSboot.png

डि. एम. एस. बुट

डि. एम. एस. बुट

top-boot.png

टप बुट

टप बुट

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

4colordoc.png

कलर डक्स

कलर डक्स

4aguillette.png

एग्वीलेट

एग्वीलेट

top-boot.png

टप बुट

टप बुट

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
pcap.png

पि-क्याप

पि-क्याप

4colordoc.png

कलर डक्स

कलर डक्स

4aguillette.png

एग्वीलेट

एग्वीलेट

solpakar.png

सोलपाकार (मिनियचर)

सोलपाकार (मिनियचर)

top-boot.png

टप बुट

टप बुट

 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap
 • Card image cap