प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान (संचार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-२६)

२०७९-०४-२६

Share

प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान (संचार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-२६)