प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०३-२७ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।(२०८१-०३-२७)
२०८१-०३-२० प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे, हजाम, कुचीकार र खेलाडी) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०३-२०)
२०८१-०३-१६ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८१-०३-१६)
२०८१-०३-१६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८१-०३-१६)
२०८१-०३-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८१-०३-१३)
२०८१-०३-०९ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०३-०९)
२०८१-०२-२३ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा तथा सक्षमता परीक्षण र अन्तरवार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-२३)
२०८१-०२-१४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-१४)
२०८१-०२-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०८)
२०८१-०२-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल अफिसर एम.बि.बि.एस.) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०८)
२०८१-०२-०७ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०७)
२०८१-०२-०६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सिभिल इन्जिनियर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०६)
२०८१-०२-०५ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०५)
२०८१-०२-०४ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (संचार) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०४)