प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
परीक्षाको कार्यक्रम
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०१-२७)
२०८१-०१-२५ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८१-०१-२५)
२०८०-१२-२२ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८०-१२-२२)
२०८०-१२-२२ प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८०-१२-२२)
२०८०-१२-०४ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१२-०४)
२०८०-११-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना (२०८०-११-१५)
२०८०-१०-२५ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२५)
२०८०-१०-२२ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२२)
२०८०-१०-१६ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-१६)
२०८०-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फका विभिन्न पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-२५)
२०८०-०९-१७ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फका विभिन्न पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-१७)
२०८०-०९-०६ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-०६)
२०८०-०९-०६ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-०६)
२०८०-०१-०४ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०८०-०१-०४)
२०७९-१२-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७९-१२-१०)
२०७९-०७-१४ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको सक्षमता परीक्षण प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ता तालिका संशोधन सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०७-१४)
२०७९-०४-३० प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-३०)
२०७९-०३-१५ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल अफिसर एम.बि.बि.एस.) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-१५)
२०७९-०१-२६ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७९-०१-२६)
२०७८-१२-२९ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-२९)
२०७८-१२-२१ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-१३ प्रहरी निरीक्षक जनपद पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र शारीरिक तन्दुरुस्तीको परीक्षामा आउने परीक्षार्थीहरुको लागि सूचना (२०७८-१२-१३)
२०७८-१२-१० प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-१०)
२०७८-१२-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-१०)
२०७८-१२-०४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-०४)
२०७८-११-२५ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूको स्थगन भएको दरखास्त वितरण तथा दर्ता कार्य सुचारू गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७८-११-२५)
२०७८-१०-२८ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२८)
२०७८-१०-२७ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२७)
२०७८-१०-२३ कोभिड-१९ को कारण स्थगित भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरूको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२३)
२०७८-१०-२३ कोभिड-१९ को कारण स्थगित भएको प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोलोजी, भौतिक, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्‍ट र डेन्टल अधिकृत) पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२३)
२०७८-१०-१६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-१६)
२०७८-१०-०७ लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना (२०७८-१०-०७)
२०७८-१०-०४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-०४)
२०७८-१०-०४ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूको दरखास्त दर्ता तथा सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-०४)
२०७८-०९-२५ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.नि.(मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट) र प्रा.प्र.नि.(डेन्टल अधिकृत) पदहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२३ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरूको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-१८ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूलाई कोभिड-१९ (COVID-19) संक्रमण पुष्टि भएमा जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-०९ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ.,प्रा.प्र.नि.,प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०९)
२०७८-०८-२४ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२४)
२०७८-०८-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ.,प्रा.प्र.नि.,प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२१ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२१)
२०७८-०७-१२ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-१२)
२०७८-०७-११ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ. र प्रा.प्र.नि. पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-११)