प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०३-०२ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०३।०२ ।)
२०८१-०२-३१ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन/काज सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।३१ गते ।)
२०८१-०२-३१ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धनमा (मिति २०८१।०२।३१ गते ।)
२०८१-०२-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।२५ गते) ।
२०८१-०२-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।२४ गते) ।
२०८१-०२-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।२४ गते) ।
२०८१-०२-१६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१६ गते)
२०८१-०२-१६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१६ गते)
२०८१-०२-१६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१६ गते)
२०८१-०२-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्ग, अन्य, प्यारामेडिक्सतर्फ र ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चार, सूचना प्रविधि, आतभौतर्फ प्र. व. ना. नि. पदमा र आतभौतर्फ प्र.ना.नि. पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१४ गते) ।
२०८१-०२-११ प्रशिक्षार्थी दरबन्दी भएका प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।११ गते) ।
२०८१-०१-३१ प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ नयाँ नियुक्ति भई प्रशिक्षार्थी दरवन्दीमा पदस्थापना भएका प्राविधिक प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।३१ गते) ।
२०८१-०१-२८ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२६ प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा । (२०८१।०१।२६ गते)
२०८१-०१-०३ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको पदस्थापन/काज सम्बन्धमा ।(२०८१-०१-०३)
२०८०-१२-२५ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।१२।२५)
२०८०-१२-२५ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।१२।२५)
२०८०-१२-२५ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।१२।२५)
२०८०-१२-२३ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन/काज सम्बन्धमा (२०८०-१२-२३ )
२०८०-१२-२३ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-१२-२३ )
२०८०-१२-२३ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा (२०८०-१२-२३ )
२०८०-१२-१५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा (मिति २०८०।१२।१५)।
२०८०-१२-०७ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा ।
२०८०-११-०३ प्रहरी हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०८०।११।०३)
२०८०-११-०१ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा ।
२०८०-१०-२६ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा । (२०८०-१०-२६)
२०८०-०९-२४ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा ।
२०८०-०९-२० प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०९-१९)
२०८०-०८-१६ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०८०-०८-०८ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०८०-०८-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फ प्रबनानि, प्रनानि र प्रसनिहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।
२०८०-०८-०७ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा/काज सम्बन्धमा ।
२०८०-०६-१९ प्रहरी नायव निरिक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा-2080-06-19
२०८०-०६-१६ प्रहरी जवानहरूको सरुवा सम्बन्धमा-2080-06-16
२०८०-०६-१० प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०६-१०)
२०८०-०५-२१ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-१६ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-१५ )
२०८०-०५-१६ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-१५ )
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०३ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-०३)
२०८०-०४-३० प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०४-३०)
२०८०-०२-३२ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०२-३२)
२०८०-०२-०८ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७९-१२-२३ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०७९-१०-१९)
२०७९-०९-२९ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०९-२९)
२०७९-०९-२९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०९-२९)
२०७९-०४-२४ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७९-०४-१२ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०४-१२)
२०७९-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-०४-०६)
२०७९-०४-०३ लेखा प्रमुखहरुको काज सम्बन्धमा ।
२०७९-०१-०९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९-०१-०९)
२०७९-०१-०९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-०१-०९)
२०७८-१२-२५ प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२५)
२०७८-१२-१४ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८।१२।१४)
२०७८-१२-१२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सञ्चारतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१०-२५ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१०-२५)
२०७८-१०-२४ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१०-२४)
२०७८-०९-२५ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२२ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-०९-१८)
२०७८-०८-१३ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०८-१३)
२०७८-०८-०४ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-०८-०४)
२०७८-०७-२५ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा (२०७८-०७-२५)