प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७९-१०-२० प्रहरी जवान (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२०)
२०७९-१०-२० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२०)
२०७९-१०-१९ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्‍ट) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-१९)
२०७९-०८-२९ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०८-२९)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र संगीत उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)